Re: [gnome-nl] Vertaling Beagle 0.2.18



Op vrijdag 31-08-2007 om 19:12 uur [tijdzone +0200], schreef Frederik
Himpe:
> Hallo,
> 
> Bijgevoegd een vertaling van Beagle 0.2.18. Kan iemand die in de
> beagle-0.2.16 svn branch zetten? Ik zorg binnenkort nog wel voor een
> geüpdate versie voor trunk.
> 
> _______________________________________________
> gnome-nl-list discussielijst
> gnome-nl-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
Nog een punt van kritiek: op regel 119 van de vertaling staat "Send
E-Mail" vertaald als "Stuur een e-mail", maar volgens mij staat op de
gnome-nl vertaalpagina dat we de imperatieve vorm alleen gebruiken als
de gebruiker iets moet doen. Een betere vertaling zou dus zijn: "Een
e-mail sturen". Ook heb je op regel 148 "Notes" vertaald als
"Opmerkingen". Ik ken de context niet, maar misschien kan dat beter
vertaald worden met "Notities"?
Max




[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]