Re: [gnome-nl] desktop voor MKBOn Wed, 23 Feb 2005, Frederik Vos wrote:

Belgie, maar ook daarbuiten). Wij hebben daarbij gekozen voor SuSE 9.2
icm de meegeleverde Gnome versie. (Met enkele kleine updates, waaronder
Gaim)

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de GNOME van SuSE 9.2 functioneel equivalent is aan de Novell Linux Desktop (dus Ximian)?

Overigens ben ik het met je eens dat je, wanneer je een desktop levert, wel een geteste en ondersteunde distro moet uitkiezen, anders ben je vroeg of laat gen***d. Die kan van SuSE/Novell komen, maar ook van Sun, Red Hat, Mandrakesoft (mijn persoonlijke voorkeur) of Canonical. Als vertaler vind ik het natuurlijk belangrijk dat de Nederlandse vertaling fatsoenlijk is geintegreerd.

groeten,

--
Reinout van Schouwen			student of Artifical Intelligence
email: reinout cs vu nl			mobile phone: +31-6-44360778
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]