Re: [gnome-nl] desktop voor MKBOn Wed, 2005-02-23 at 13:07 +0100, Reinout van Schouwen wrote:
> On Wed, 23 Feb 2005, Frederik Vos wrote:
> 
> > Belgie, maar ook daarbuiten). Wij hebben daarbij gekozen voor SuSE 9.2
> > icm de meegeleverde Gnome versie. (Met enkele kleine updates, waaronder
> > Gaim)
> 
> Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de GNOME van SuSE 9.2 functioneel 
> equivalent is aan de Novell Linux Desktop (dus Ximian)?

Er zitten bij de NLD wat extra tools (aantal daarvan mono based), maar
de verschillen zijn verder nogal minimaal.

greetz
Frederik
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]