Re: commit: r3582 - /gnome/master/desktop/evince.poÜhel kenal päeval, K, 11.09.2013 kell 19:51, kirjutas plaes plaes org:
Author: mattias
Date: Wed Sep 11 22:51:17 2013
New Revision: 3582

Log:
Uuendus

+msgid ""
+"The maximum size that will be used to cache rendered pages, limits maximum "
+"zoom level."
+msgstr ""
+"Renderdatud lehtede puhvri maksimaalne suurus, see piirab maksimaalset "
+"suurendust."

..., piirab maksimaalset suurendusastet.

+
+msgid ""
+"Show a dialog to confirm that the user wants to activate the caret "
+"navigation."
+msgstr ""
+"Kasutajalt küsitakse kinnitusdialoogi abil, kas ta tahab tõesti kursoriga "
+"liikumist kasutada."

Kasutajalt nõusoleku küsimine kursoriga liikumise kasutamiseks.

 #, c-format
+
+msgid ""
+"Pressing F7 turns the caret navigation on or off. This feature places a "
+"moveable cursor in text pages, allowing you to move around and select text "
+"with your keyboard. Do you want to enable the caret navigation on?"
+msgstr ""
+"F7 vajutamine lülitab kursoriga liikumise sisse või välja. See võimaldab "
+"klaviatuuri abil liigutada tekstilehtedel kursorit ja nii ringi liikuda. Kas "
+"sa tahad kursoriga liikumise sisse lülitada?"

.... Kursor võimaldab klaviatuuri abil navigeerimist ja teksti valimist.
Kas soovid ...[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]