commit: r3582 - /gnome/master/desktop/evince.poAuthor: mattias
Date: Wed Sep 11 22:51:17 2013
New Revision: 3582

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/evince.po

Modified: gnome/master/desktop/evince.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/evince.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/evince.po [utf-8] Wed Sep 11 22:51:17 2013
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Project-Id-Version: Evince MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evince&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-12 15:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-13 22:42+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-11 10:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-11 22:49+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -24,6 +24,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -294,6 +295,23 @@
 msgid "The URI of the directory last used to save a picture"
 msgstr "Viimati pildi salvestamiseks kasutatud kataloogi URI"
 
+msgid "Page cache size in MiB"
+msgstr "Lehtede puhvri suurus, MiB"
+
+msgid ""
+"The maximum size that will be used to cache rendered pages, limits maximum "
+"zoom level."
+msgstr ""
+"Renderdatud lehtede puhvri maksimaalne suurus, see piirab maksimaalset "
+"suurendust."
+
+msgid ""
+"Show a dialog to confirm that the user wants to activate the caret "
+"navigation."
+msgstr ""
+"Kasutajalt küsitakse kinnitusdialoogi abil, kas ta tahab tõesti kursoriga "
+"liikumist kasutada."
+
 #, c-format
 msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
 msgstr "Manust „%s” pole võimalik salvestada: %s"
@@ -354,7 +372,7 @@
 msgid "Printing page %d of %d…"
 msgstr "Lehekülje %d/%d printimine…"
 
-msgid "Postscript is not supported by this printer."
+msgid "PostScript is not supported by this printer."
 msgstr "See printer ei toeta PostScripti."
 
 msgid "Invalid page selection"
@@ -711,14 +729,14 @@
 msgid "Enter password"
 msgstr "Parooli sisestamine"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
+msgstr "Dokument „%s” on lukustatud ning selle avamiseks on tarvis parooli."
+
 msgid "Password required"
 msgstr "Parool on vajalik"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
-msgstr "Dokument „%s” on lukustatud ning selle avamiseks on tarvis parooli."
-
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Parool:"
 
@@ -808,8 +826,8 @@
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Pisipildid"
 
-msgid "By extension"
-msgstr "Laiendi järgi"
+msgid "Supported Image Files"
+msgstr "Toetatud pildifailid"
 
 msgid "The document contains no pages"
 msgstr "Dokumendis pole ühtegi lehekülge"
@@ -817,8 +835,9 @@
 msgid "The document contains only empty pages"
 msgstr "Dokument sisaldab ainult tühje lehekülgi"
 
-msgid "Unable to open document"
-msgstr "Dokumenti pole võimalik avada"
+#, c-format
+msgid "Unable to open document “%s”."
+msgstr "Dokumenti “%s” pole võimalik avada"
 
 #, c-format
 msgid "Loading document from “%s”"
@@ -1010,6 +1029,21 @@
 msgid "%3d%% remaining to search"
 msgstr "%3d%% otsingu lõpuni"
 
+msgid "Enable caret navigation?"
+msgstr "Kas lubada kursoriga liikumine?"
+
+msgid ""
+"Pressing F7 turns the caret navigation on or off. This feature places a "
+"moveable cursor in text pages, allowing you to move around and select text "
+"with your keyboard. Do you want to enable the caret navigation on?"
+msgstr ""
+"F7 vajutamine lülitab kursoriga liikumise sisse või välja. See võimaldab "
+"klaviatuuri abil liigutada tekstilehtedel kursorit ja nii ringi liikuda. Kas "
+"sa tahad kursoriga liikumise sisse lülitada?"
+
+msgid "Don't show this message again"
+msgstr "Seda sõnumit enam ei näidata"
+
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Järjehoidjad"
 
@@ -1035,11 +1069,11 @@
 msgid "Save a copy of the current document"
 msgstr "Käesolevast dokumendist koopia salvestamine"
 
-msgid "Send _To..."
-msgstr "Saada _kuhu..."
-
-msgid "Send current document by mail, instant message..."
-msgstr "Avatud dokumendi saatmine meiliga, kiirsõnumina..."
+msgid "Send _To…"
+msgstr "Saada _kuhu…"
+
+msgid "Send current document by mail, instant message…"
+msgstr "Avatud dokumendi saatmine meiliga, kiirsõnumina…"
 
 msgid "Open Containing _Folder"
 msgstr "Ava _dokumendi kataloog"
@@ -1134,7 +1168,7 @@
 msgid "Show two pages at once"
 msgstr "Kahe lehekülje korraga näitamine"
 
-msgid "_Odd pages left"
+msgid "_Odd Pages Left"
 msgstr "_Paaritud leheküljed vasakul"
 
 msgid "Show odd pages on the left in dual mode"
@@ -1193,6 +1227,9 @@
 msgid "_Save Attachment As…"
 msgstr "Salvesta manus _kui…"
 
+msgid "_Automatic"
+msgstr "_Automaatne"
+
 msgid "Zoom"
 msgstr "Suurendus"
 
@@ -1226,14 +1263,6 @@
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Vähendamine"
 
-#. translators: this is the label for toolbar button
-msgid "Fit Page"
-msgstr "Lehekülg korraga"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-msgid "Fit Width"
-msgstr "Laiuse sobitamine"
-
 msgid "Unable to launch external application."
 msgstr "Välist rakendust pole võimalik käivitada."
 
@@ -1262,48 +1291,6 @@
 msgid "%s — Password Required"
 msgstr "%s — Vajalik on parool"
 
-msgid "50%"
-msgstr "50%"
-
-msgid "70%"
-msgstr "70%"
-
-msgid "85%"
-msgstr "85%"
-
-msgid "100%"
-msgstr "100%"
-
-msgid "125%"
-msgstr "125%"
-
-msgid "150%"
-msgstr "150%"
-
-msgid "175%"
-msgstr "175%"
-
-msgid "200%"
-msgstr "200%"
-
-msgid "300%"
-msgstr "300%"
-
-msgid "400%"
-msgstr "400%"
-
-msgid "800%"
-msgstr "800%"
-
-msgid "1600%"
-msgstr "1600%"
-
-msgid "3200%"
-msgstr "3200%"
-
-msgid "6400%"
-msgstr "6400%"
-
 msgid "GNOME Document Viewer"
 msgstr "GNOME dokumendinäitaja"
 
@@ -1346,6 +1333,60 @@
 msgid "_Help"
 msgstr "A_bi"
 
+#~ msgid "By extension"
+#~ msgstr "Laiendi järgi"
+
+#~ msgid "Send _To..."
+#~ msgstr "Saada _kuhu..."
+
+#~ msgid "Fit Page"
+#~ msgstr "Lehekülg korraga"
+
+#~ msgid "Fit Width"
+#~ msgstr "Laiuse sobitamine"
+
+#~ msgid "50%"
+#~ msgstr "50%"
+
+#~ msgid "70%"
+#~ msgstr "70%"
+
+#~ msgid "85%"
+#~ msgstr "85%"
+
+#~ msgid "100%"
+#~ msgstr "100%"
+
+#~ msgid "125%"
+#~ msgstr "125%"
+
+#~ msgid "150%"
+#~ msgstr "150%"
+
+#~ msgid "175%"
+#~ msgstr "175%"
+
+#~ msgid "200%"
+#~ msgstr "200%"
+
+#~ msgid "300%"
+#~ msgstr "300%"
+
+#~ msgid "400%"
+#~ msgstr "400%"
+
+#~ msgid "800%"
+#~ msgstr "800%"
+
+#~ msgid "1600%"
+#~ msgstr "1600%"
+
+#~ msgid "3200%"
+#~ msgstr "3200%"
+
+#~ msgid "6400%"
+#~ msgstr "6400%"
+
 #~ msgid "Show “_%s”"
 #~ msgstr "Näita „_%s”"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]