Re: commit: r3609 - /gnome/master/desktop/libgdata.poÜhel kenal päeval, K, 11.09.2013 kell 20:23, kirjutas plaes plaes org:
Author: mattias
Date: Wed Sep 11 23:23:47 2013
New Revision: 3609

Log:
Uuendus

+#. Translators: the parameter is an error message
+#, c-format
+msgid "Error parsing JSON: %s"
+msgstr "Viga JSON-i töötlemisel: %s"

parsimine oleks siiski parem, sest töötlemine oleks rohkem nagu
processing või mis arvate?


+
+msgid "Outermost JSON node is not an object."
+msgstr "Kõige välimine JSON sõlm ei ole objekt."
+
 #. Translators: the parameter is the name of an XML element, including the angle brackets ("<" and ">").
 #. *
 #. * For example:
@@ -212,9 +221,35 @@
 #. *
 #. * For example:
 #. *  A singleton element (<feed/title>) was duplicated.
+#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
+#. *
+#. * For example:
+#. *  A singleton element (title) was duplicated.
 #, c-format
 msgid "A singleton element (%s) was duplicated."
 msgstr "Singleton elemendist (%s) oli duplikaat."
+
+#. Translators: the parameter is the name of an JSON element.
+#. *
+#. * For example:
+#. *  A 'title' element was missing required content.
+#, c-format
+msgid "A '%s' element was missing required content."
+msgstr "'%s' elemendil puudus vajalik sisu."

Elemendil '%s'...

Allpool ka..

+#. Translators: the first parameter is the name of an JSON element,
+#. * and the second parameter is the erroneous value (which was not in ISO 8601 format).
+#. *
+#. * For example:
+#. *  The content of a 'uploaded' element ("2009-05-06 26:30Z") was not in ISO 8601 format.
+#, c-format
+msgid "The content of a '%s' element (\"%s\") was not in ISO 8601 format."
+msgstr "'%s' elemendi sisu (\"%s\") ei olnud ISO 8601 vormingus."

+#. Translators: the parameter is a URI.
+#, c-format
+msgid ""
+"Your Google Account must be associated with a YouTube channel to do this. "
+"Visit %s to create one."
+msgstr ""
+"Sinu Google konto peab selle tegemiseks olema YouTube kanaliga seotud. "
+"Külasta lehte %s konto loomiseks."

...Konto saad luua aadressil %s. ?

 
 #. Translators: the first parameter is an error code, which is a coded string.
 #. * The second parameter is an error domain, which is another coded string.
@@ -386,6 +411,25 @@
 msgstr "Tundmatu veakood \"%s\" saadi domeenilt \"%s\" asukohas \"%s\"."

^^ Siit koristaks selle "saadi" ära ja veel "asukohast" ??

 
 #, c-format
+msgid "You must be authenticated to do this."
+msgstr "Selle tegemiseks pead olema sisse loginud."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You have made too many API calls recently. Please wait a few minutes and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Sa oled teinud hiljuti liiga palju API päringuid. Oota mõni minut ja proovi "
+"uuesti."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You have exceeded your entry quota. Please delete some entries and try again."
+msgstr ""
+"Oled ületanud oma sissekannete kvoodi. Kustuta mõned sissekanded ja proovi "
+"uuesti."
+
+#, c-format
 msgid "Unknown and unparsable error received."
 msgstr "Saadi tundmatu viga, mida ei suudetud analüüsida."
 

_______________________________________________
gnome-et-list mailing list
gnome-et-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-et-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]