Re: commit: r3567 - /gnome/master/desktop/gnome-system-monitor.po13. märts 2013 20:36 kirjutas  <plaes plaes org>:

 msgid "Disk view columns order"
 msgstr "Kettavaate tulpade järjestus"

Siin räägitakse tulpadest, edaspidi veergudest -- meelega?

+msgid "Width of disk view 'Device' column"
+msgstr "'Seadme' veeru laius kettavaates"

"Veeru 'Seade' ...", nagu on enamikus teistes kohtades selles failis?

+msgid "Width of disk view 'Directory' column"
+msgstr "'Kataloog' veeru laius kettavaates"

"Veeru 'Kataloog' ..." või siis "'Kataloogi' veeru ..." -- praegune sõnastus on lihtsalt katki :)

+msgid "Width of disk view 'Type' column"
+msgstr "'Liik' veeru laius kettavaates"

Sama asi.

+msgid "Width of disk view 'Total' column"
+msgstr "'Kokku' veeru laius kettavaates"

Võiks ehk samuti samas järjestuses olla nagu muud.

+msgid "Width of disk view 'Free' column"
+msgstr "'Vaba' veeru laius kettavaates"

Ja see ka...

+msgid "Width of disk view 'Available' column"
+msgstr "'Saadaval' veeru laius kettavaates"

Ja see.

+msgid "Width of disk view 'Used' column"
+msgstr "'Kasutuses' veeru laius kettavaates"

Ja see ka.

 msgid "Memory map sort column"
 msgstr "Mäluvaate sortimistulp"

Peabki "tulp" (ja mitte "veerg") olema?

 msgid "Unit"
 msgstr "Üksus"

Igaks juhuks küsin, et ega siin äkki ühikut ei mõelda? Aga ma ei kasuta Gnoomi, nii et ei tea, kus see täpselt esineb. Lihtsalt igaks juhuks küsin.

Mihkel


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]