Re: commit: r3331 - /gnome/master/desktop/libgweather.po23.09.2012 14:15, Mihkel Tõnnov kirjutas:
2012/9/23  <plaes plaes org>
@@ -489,11 +489,13 @@
 "The unit of temperature used for showing weather. Valid values are 'kelvin', "
 "'centigrade' and 'fahrenheit'."
 msgstr ""
+"Temperatuuriühik ilmaandmete kuvamisel. Sobivad väärtused on 'kelvin', "
+"'centigrade' ja 'fahrenheit'."

Vahest võiks igaks juhuks lisada selgituse centigrade'i järele? "... 'centigrade' (Celsius) ..." (või "Celsiuse skaala" vms).
Hea mõte, tehtud.

M


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]