Re: commit: r3331 - /gnome/master/desktop/libgweather.po2012/9/23  <plaes plaes org>
@@ -489,11 +489,13 @@
 "The unit of temperature used for showing weather. Valid values are 'kelvin', "
 "'centigrade' and 'fahrenheit'."
 msgstr ""
+"Temperatuuriühik ilmaandmete kuvamisel. Sobivad väärtused on 'kelvin', "
+"'centigrade' ja 'fahrenheit'."

Vahest võiks igaks juhuks lisada selgituse centigrade'i järele? "... 'centigrade' (Celsius) ..." (või "Celsiuse skaala" vms).
Nagu nendes:

@@ -503,12 +505,14 @@
 "for distance of important events). Valid values are 'meters', 'km' and "
 "'miles'."
 msgstr ""
+"Kaugusühik ilmaandmete kuvamisel (näiteks nähtavus või oluliste sündmuste "
+"kaugus). Sobivad väärtused on 'meters' (meetrid), 'km' (kilomeetrid) ja "
+"'miles' (miilid)."

 @@ -518,11 +522,14 @@
 "Valid values are 'ms' (meters per second), 'kph' (kilometers per hour), "
 "'mph' (miles per hour), 'knots' and 'bft' (Beaufort scale)."
 msgstr ""
+"Kiiruse ühik ilmaandmete kuvamisel (näiteks tuule kiirus). Sobivad väärtused "
+"on 'ms' (meetrit sekundis), 'kph' (kilomeetrit tunnis), 'mph' (miili "
+"tunnis), 'knots' (sõlme) ja 'bft' (Beauforti skaala)."

Mihkel


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]