commit: r3331 - /gnome/master/desktop/libgweather.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:40:42 2012
New Revision: 3331

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/libgweather.po

Modified: gnome/master/desktop/libgweather.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/libgweather.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/libgweather.po [utf-8] Sun Sep 23 10:40:42 2012
@@ -17,8 +17,8 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=libgweather&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-09-22 17:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-29 17:38+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 10:37+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -467,20 +467,20 @@
 msgid "WeatherInfo missing location"
 msgstr "Ilmaennustuse puuduv asukoht"
 
-#, fuzzy
 msgid "URL for the radar map"
-msgstr "Radarikaardi url"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Radarikaardi URL"
+
 msgid ""
 "The custom URL from where to retrieve a radar map, or empty for disabling "
 "radar maps."
-msgstr "Kohandatud url radarikaardi hankimiseks."
+msgstr ""
+"Kohandatud URL radarikaardi hankimiseks, radarikaardi väljalülitamiseks võid "
+"jätta tühjaks."
 
 #. TRANSLATORS: pick a temperature unit that should be used by default in your
 #. locale; values must be quoted
 msgid "'fahrenheit'"
-msgstr ""
+msgstr "'centigrade'"
 
 msgid "Temperature unit"
 msgstr "Temperatuuriühik"
@@ -489,11 +489,13 @@
 "The unit of temperature used for showing weather. Valid values are 'kelvin', "
 "'centigrade' and 'fahrenheit'."
 msgstr ""
+"Temperatuuriühik ilmaandmete kuvamisel. Sobivad väärtused on 'kelvin', "
+"'centigrade' ja 'fahrenheit'."
 
 #. TRANSLATORS: pick a default distance unit for your locale, see key description
 #. for valid values
 msgid "'miles'"
-msgstr ""
+msgstr "'km'"
 
 msgid "Distance unit"
 msgstr "Kaugusühik"
@@ -503,12 +505,14 @@
 "for distance of important events). Valid values are 'meters', 'km' and "
 "'miles'."
 msgstr ""
+"Kaugusühik ilmaandmete kuvamisel (näiteks nähtavus või oluliste sündmuste "
+"kaugus). Sobivad väärtused on 'meters' (meetrid), 'km' (kilomeetrid) ja "
+"'miles' (miilid)."
 
 #. TRANSLATORS: pick a default speed unit for your locale, see key description
 #. for valid values
-#, fuzzy
 msgid "'knots'"
-msgstr "sõlme"
+msgstr "'ms'"
 
 msgid "Speed unit"
 msgstr "Kiirusühik"
@@ -518,11 +522,14 @@
 "Valid values are 'ms' (meters per second), 'kph' (kilometers per hour), "
 "'mph' (miles per hour), 'knots' and 'bft' (Beaufort scale)."
 msgstr ""
+"Kiiruse ühik ilmaandmete kuvamisel (näiteks tuule kiirus). Sobivad väärtused "
+"on 'ms' (meetrit sekundis), 'kph' (kilomeetrit tunnis), 'mph' (miili "
+"tunnis), 'knots' (sõlme) ja 'bft' (Beauforti skaala)."
 
 #. TRANSLATORS: pick a default pressure unit for your locale, see key description
 #. for valid values
 msgid "'inch-hg'"
-msgstr ""
+msgstr "'mm-hg'"
 
 msgid "Pressure unit"
 msgstr "Rõhuühik"
@@ -533,10 +540,13 @@
 "equivalent to 1 hPa but shown differently), 'mm-hg' (millimiters of "
 "mercury), 'inch-hg' (inches of mercury), 'atm' (atmospheres)."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Rõhuühik ilmaandmete kuvamisel. Sobivad väärtused on 'kpa' (kilopaskalit), "
+"'hpa' (hektopaskalit), 'mb' (millibarid, matemaatiliselt sama kui 1 hPa, aga "
+"kuvatakse teisiti), 'mm-hg' (millimeetrit elavhõbeda sammast), 'inch-"
+"hg' (tolli elavhõbedasammast), 'atm' (atmosfääri)."
+
 msgid "Default location"
-msgstr "Tsooni asukoht"
+msgstr "Vaikimisi asukoht"
 
 msgid ""
 "The default location for the weather applet. The first field is the name "
@@ -547,184 +557,9 @@
 "value taken from the database. This is only used for sunrise and moon phase "
 "calculations, not for weather forecast."
 msgstr ""
-
-#~ msgid "DEFAULT_LOCATION"
-#~ msgstr "Tallinn"
-
-#~ msgid "DEFAULT_CODE"
-#~ msgstr "EETN"
-
-#~ msgid "DEFAULT_ZONE"
-#~ msgstr "Europe/Tallinn"
-
-#~ msgid "DEFAULT_RADAR"
-#~ msgstr "\" \""
-
-#~ msgid "DEFAULT_COORDINATES"
-#~ msgstr "59-24N 024-49E"
-
-#~ msgid "Default"
-#~ msgstr "Vaikimisi"
-
-#~ msgid "K"
-#~ msgstr "K"
-
-#~ msgid "C"
-#~ msgstr "C"
-
-#~ msgid "F"
-#~ msgstr "F"
-
-#~ msgid "m/s"
-#~ msgstr "m/s"
-
-#~ msgid "km/h"
-#~ msgstr "km/t"
-
-#~ msgid "mph"
-#~ msgstr "miili tunnis"
-
-#~ msgid "Beaufort scale"
-#~ msgstr "palli"
-
-#~ msgid "kPa"
-#~ msgstr "kPa"
-
-#~ msgid "hPa"
-#~ msgstr "hPa"
-
-#~ msgid "mb"
-#~ msgstr "mbar"
-
-#~ msgid "mmHg"
-#~ msgstr "mm Hg"
-
-#~ msgid "inHg"
-#~ msgstr "tolli Hg"
-
-#~ msgid "atm"
-#~ msgstr "atm"
-
-#~ msgid "m"
-#~ msgstr "m"
-
-#~ msgid "km"
-#~ msgstr "km"
-
-#~ msgid "mi"
-#~ msgstr "miili"
-
-#~ msgid "DEFAULT_TEMP_UNIT"
-#~ msgstr "C"
-
-#~ msgid "DEFAULT_SPEED_UNIT"
-#~ msgstr "m/s"
-
-#~ msgid "DEFAULT_PRESSURE_UNIT"
-#~ msgstr "mmHg"
-
-#~ msgid "DEFAULT_DISTANCE_UNIT"
-#~ msgstr "km"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A three-digit-long code for retrieving radar maps from weather.com, found "
-#~ "from http://git.gnome.org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in";
-#~ msgstr ""
-#~ "Kolmekohaline number radarikaardi vastuvõtmiseks weather.com saidist. "
-#~ "Numbrid leiab aadressilt http://git.gnome.org/cgit/libgweather/plain/data/";
-#~ "Locations.xml.in"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A unique zone for the city, as found from http://git.gnome.org/cgit/";
-#~ "libgweather/plain/data/Locations.xml.in"
-#~ msgstr ""
-#~ "Unikaalne piirkond linna jaoks, nagu on näidatud aadressil http://git.";
-#~ "gnome.org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Determines whether the applet automatically updates its weather "
-#~ "statistics or not."
-#~ msgstr ""
-#~ "Selle abil määratakse, kas rakend uuendab ilmastatistikat automaatselt "
-#~ "või mitte."
-
-#~ msgid "Display radar map"
-#~ msgstr "Näita _radarikaarti"
-
-#~ msgid "Fetch a radar map on each update."
-#~ msgstr "Radarikaardi hankimine iga uuenduse korral."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If true, then retrieve a radar map from a location specified by the "
-#~ "\"radar\" key."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui märgitud, siis võetakse radarikaart \"radar\" võtmega määratud "
-#~ "asukohast."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Latitude and longitude of your location expressed in DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS"
-#~ "[EW]."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sinu asukoha laius- ja pikkuskraad väljendatuna DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS[EW] "
-#~ "vormingus"
-
-#~ msgid "Location coordinates"
-#~ msgstr "Asukoha koordinaadid"
-
-#~ msgid "Nearby city"
-#~ msgstr "Lähim linn"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nearby major zone, such as a capital city, as found from http://git.gnome.";
-#~ "org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in"
-#~ msgstr ""
-#~ "Lähim tähtsam piirkond (näiteks pealinn), nagu on näidatud aadressil "
-#~ "http://git.gnome.org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in";
-
-#~ msgid "Not used anymore"
-#~ msgstr "Enam ei kasutata"
-
-#~ msgid "Radar location"
-#~ msgstr "Radari asukoht"
-
-#~ msgid "The city that gweather displays information for."
-#~ msgstr "Linn, mille kohta gweather andmeid kuvab."
-
-#~ msgid "The interval, in seconds, between automatic updates."
-#~ msgstr "Vahemik sekundites automaatsete uuenduste vahel."
-
-#~ msgid "The unit to use for pressure."
-#~ msgstr "Rõhuühik."
-
-#~ msgid "The unit to use for temperature."
-#~ msgstr "Temperatuuriühik."
-
-#~ msgid "The unit to use for visibility."
-#~ msgstr "Nähavusühik."
-
-#~ msgid "The unit to use for wind speed."
-#~ msgstr "Tuulekiiruse ühik."
-
-#~ msgid "Update interval"
-#~ msgstr "Uuendamise intervall:"
-
-#~ msgid "Update the data automatically"
-#~ msgstr "Andmete automaatne uuendamine"
-
-#~ msgid "Use custom url for the radar map"
-#~ msgstr "Kasuta radarikaardi jaoks oma aadressi"
-
-#~ msgid "Use metric units"
-#~ msgstr "Kasuta meetermõõdustikku"
-
-#~ msgid "Use metric units instead of english units."
-#~ msgstr "Kasuta meetermõõdustikku inglise mõõdustiku asemel"
-
-#~ msgid "Weather for a city"
-#~ msgstr "Ilm linna jaoks"
-
-#~ msgid "Weather location information"
-#~ msgstr "Ilmaasukoha andmed"
-
-#~ msgid "Weather location information."
-#~ msgstr "Ilmaasukoha andmed."
+"Vaikimisi asukoht ilmarakendi jaoks. Esimene väli on kuvatav nimi. Kui see "
+"on tühi, võetakse see asukohtade andmebaasist. Teine väli on vaikimisi "
+"ilmajaama METAR kood. See ei tohi olla tühi ning peab vastama &lt;code&gt; "
+"sildile Locations.xml failis. Kolmas väli on tuple, (laius- ja pikkuskraad), "
+"mis kirjutab üle andmebaasist pärit asukoha. Seda kasutatakse ainult "
+"päikesetõusu ja kuufaaside arvutamisel, mitte ilma ennustamiseks."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]