commit: r3332 - /gnome/master/desktop/mutter.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:42:02 2012
New Revision: 3332

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/mutter.po

Modified: gnome/master/desktop/mutter.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/mutter.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/mutter.po [utf-8] Sun Sep 23 10:42:02 2012
@@ -14,8 +14,8 @@
 "Project-Id-Version: mutter MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=mutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-11 22:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-12 00:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 18:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 10:41+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -49,8 +49,8 @@
 msgstr "Tundmatu aknateabe päring: %d"
 
 #, c-format
-msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
-msgstr "<tt>%s</tt> ei vasta."
+msgid "%s is not responding."
+msgstr "%s ei vasta."
 
 msgid "Application is not responding."
 msgstr "Rakendus ei vasta."
@@ -128,8 +128,8 @@
 msgid "Print version"
 msgstr "Versiooni printimine"
 
-msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
-msgstr "Komaga eraldatud nimekiri komposiitmontaaži pluginatest"
+msgid "Mutter plugin to use"
+msgstr "Millist Mutteri pluginat kasutada"
 
 msgid ""
 "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
@@ -353,16 +353,6 @@
 "Kui märgitud, siis eraldi tiitliribade asemel on moodaalsed dialoogid "
 "emaakna tiitliribade küljes ning liiguvad koos emaaknaga."
 
-msgid "Live Hidden Windows"
-msgstr "Varjatud akende aktiivsus"
-
-msgid ""
-"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
-"other workspaces than the current one) should be kept alive."
-msgstr ""
-"Määrab, kas varjatud aknaid (nt minimeeritud ja teistel tööaladel aknad) "
-"hoitakse elus."
-
 msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
 msgstr "Akna ümberpaigutamine selle lohistamisel ekraani serva"
 
@@ -425,39 +415,6 @@
 #, c-format
 msgid "Usage: %s\n"
 msgstr "Kasutamine: %s\n"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Sulge aken"
-
-msgid "Window Menu"
-msgstr "Aknamenüü"
-
-msgid "Minimize Window"
-msgstr "Akna minimeerimine"
-
-msgid "Maximize Window"
-msgstr "Akna maksimeerimine"
-
-msgid "Restore Window"
-msgstr "Akna taastamine"
-
-msgid "Roll Up Window"
-msgstr "Akna kokkukerimine"
-
-msgid "Unroll Window"
-msgstr "Akna lahtikerimine"
-
-msgid "Keep Window On Top"
-msgstr "Akna kõige pealmiseks määramine"
-
-msgid "Remove Window From Top"
-msgstr "Eemalda aken kõige pealmise kohalt"
-
-msgid "Always On Visible Workspace"
-msgstr "Alati nähtaval tööalal"
-
-msgid "Put Window On Only One Workspace"
-msgstr "Tõsta aken ainult ühele tööalale"
 
 #. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
 msgid "Mi_nimize"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]