Re: [gnome-cy] Windows in Welsh, but not at public expenseSgrifennodd Kevin Donnelly:
> On Wednesday 14 January 2004 5:10 pm, David Chan wrote:
> > Yn gyffredinol dwi'n meddwl bod y drafft yn dda - braidd yn
> > feirniadol o Microsoft, ond ddim heb reswm.
> 
> Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n werth meddalu rhai bethau?  Os felly,
> pa rai?

Na, mae'n dda siarad yn blaen weithiau.  'Mond un peth:

> OpenOffice.org (Rhoslyn Prys, David Chan) - www.meddal.org.uk

Dewi Jones hefyd!
-- 
$_=".--- ..- ... -  .- -. --- - .... . .-.  .--. . .-. .-..  .... .- -.-.".
" -.- . .-.\n";s!([.-]+) ?!$_=$1;y/-./10/;$_=chr(-1+ord pack"B*","01".0 x(5
-length)."1$_");y/DWYKAQMOCVLSFENU\\IGBHPJXZ[~nfb`_ow{}/a-z0-9/;$_!ge;print

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]