Re: [gnome-cy] termau> Mae defnydd y "Dialog Box" yn fwy eang na hynny, e.e.
> 
> Methwyd Llwytho'r ffeil
>         [Iawn]
> 
> Dydy hynny ddim yn dod o dan baner "Questionnaire". "Blwch Cwestiynnau"
> a "Blwch Gwybodaeth" sydd gennym, ond yn yr un lle.

Ie, dyna'r pwynt. Mae 'dialog box' yn cael ei ddefnyddio yn saesneg i
olygu pob math o ffenest - unrhywbeth o 'ffenest wybodaeth' i 'ffenest
gwestiwn' neu 'ffenest rybudd'.

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]