Re: [gnome-cy] termauOn Sunday 07 September 2003 18:28, Dafydd Harries wrote:
> "Clipboard" -- mae dau gyfieithiad yn bodoli: "clipfwrdd" a "gludfwrdd".
> Mae'r Termiadur yn dweud "clipfwrdd", ond nid yw'n dweud unrhywbeth
> ynghylch defnydd y term gyda cyfrifiaduron.
>
> "Dialog" -- "dialog", "deialog" neu "ymgom". Meddai Geiriadur yr Academi
> "dialog". Meddai'r Termiadur "deialog".
>
> Beth mae pobl yn meddwl?

Mae'n well gen i gludfwrdd (Rhoslyn oedd yn dechrau defnyddio hwn, dwi'n 
meddwl), ac ymgom, o achos maent yn dweud yr un peth â'r rhai yn y Termiadur, 
ond yn defnyddio gwreiddiau Cymraeg.  Mae "ymgom" yn cael ei ddefnyddio mewn 
testunau Eisteddfod ac ati, felly mae'n resymol ehangu'r ystyr i sôn am 
siarad efo'r cyfrifiadur (dwi'n gwneud hyn o hyd, weithiau efo geiriau 
4-llythyren :-)

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]