[gnome-cy] termauDau derm dydw i ddim yn siwr amdanynt:

"Clipboard" -- mae dau gyfieithiad yn bodoli: "clipfwrdd" a "gludfwrdd".
Mae'r Termiadur yn dweud "clipfwrdd", ond nid yw'n dweud unrhywbeth
ynghylch defnydd y term gyda cyfrifiaduron.

"Dialog" -- "dialog", "deialog" neu "ymgom". Meddai Geiriadur yr Academi
"dialog". Meddai'r Termiadur "deialog".

Beth mae pobl yn meddwl?

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]