Re: [gnome-cy] termauOn Llu, 2003-09-08 at 11:26, Dafydd Tomos wrote:

> > Mae'r gair Saesneg yn dod o air Roeg am "two-speech", h.y. "conversation" neu 
> > sgwrs, felly dydi "ymgom" ddim yn bell iawn o hynny.  Mae gan y defnyddiwr 
> > dim dewis am y cwestiynau, ond mae ganddo ddewis am yr atebion :-)
> 
> Ie, ond nid sgwrs yw hynny ond 'questionnaire' lle mae naill ai flwch
> Ie/Na/Ddim yn Gwybod neu flwch 'rhydd'. Mi fyddai holiadur yn derm yr
> un mor addas ac ymgom/deialog.

Mae defnydd y "Dialog Box" yn fwy eang na hynny, e.e.

Methwyd Llwytho'r ffeil
        [Iawn]

Dydy hynny ddim yn dod o dan baner "Questionnaire". "Blwch Cwestiynnau"
a "Blwch Gwybodaeth" sydd gennym, ond yn yr un lle. Ryw'n credu bod y
term "Deialog/Dialog" yn agosach at beth sydd gennym nag unrhywbeth
arall sydd wedi ei awgrymu hyd yn hyn - a mae'n amlwg mai "Dialog Box"
rydym ni'n sôn amdani i ubawb sydd yn gwybod eu termau yn Saesneg :)

Gareth


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]