Re: [gnome-cy] Sut mae pethauAr Thu, Nov 13, 2003 at 05:30:04PM +0000, ysgrifennodd Illtud Daniel:
> Rwy'n cytuno y dylid trafod hyn, a rwy'n dadlau yn erbyn 'nod
> tudalen' fel y defnyddir yn Mozilla, gan ei fod yn enw ar un o'r
> dewislenni, a mae'n gwneud iddo edrych fel dau ddewislen arwahan.
> Felly beth bynnag fydd y dewis, rwy'n dadlau dros gael term uneiriog
> (os oes y fath air).

Roedd hyn yn un o'r rhesymau penderfynwyd yn erbyn "Nod Tudalen" pan
trafodwyd y mater ymysg y tîm gnome-cy diwethaf, ar IRC.

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]