Re: =?UTF-8?Q?P=C5=99ekladatelsk=C3=A9?= =?ISO-8859-1?Q?_=22probl=E9my=22?=> 2) k čemu byste se přikláněli u "file system" -> "systém souborů" nebo 
> "souborový systém"?

Jednoznačně `souborový systém'. Druhá varianta zní podivně.

> 3) No a poslední, jak byste překládali "dirty and clean memory"? zatím 
> jsem to nechal jako dirty a clean paměť, ale přijde mi to kostrbaté tak 
> jak tak..

`dirty' bych přeložil jako `použitá' nebo přesněji `nezapsaná' paměť.
`clean' jako `volná' nebo klidně jednoduše jako `čistá' paměť. Má to vše
co do činění s uvolňováním paměti v jádru OS [1] [2].

[1] http://www.redhat.com/advice/tips/meminfo.html
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_(computer_science)

-- 
S pozdravem / Kind regards
Pavel Kačer
hele draculus de
Free Software, Free Society
http://www.fsf.org/
I am FSF member decimal number 10000 (0x2710).
http://trisquel.info/

Neposílejte mi prosím soubory ve formátu Microsoft Office nebo Apple
iWork.
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html
Použijte namísto toho OpenDocument nebo pdf.
http://fsf.org/campaigns/opendocument/[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]