Re: deskbar-applet - gnome-2-26Marek Černocký <marek manet cz>, Wed, 24 Jun 2009 19:30:04 +0200:

> > > - Preklad dle
> > http://live.gnome.org/Czech/JakPrekladat/AboutThisDocument
> > 
> > O téhle stránce jsem nevěděl. Díky, poopravuji podle toho všechnu
> > dokumentaci, co jsem překládal.
> 
> Začal jsem tedy svoje překlady dokumentace předělávat podle toho
> doporučení. Akorát bych by to chtělo ve vzoru jednu opravu. V českém
> textu použít české uvozovky „“ a ne ", to je v češtině znak pro míru
> palec!

Zatím jsme se na tom neshodli, že bychom od překladatelů vyžadovali hladkou
sazbu. Pro někoho to může znamenat komplikaci, která může i odradit.
Konzistentní to není ani v angl. originále. Jinak znak palce je správně ″
(entita &Prime;).

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]