Re: deskbar-applet - gnome-2-26Marek Černocký <marek manet cz>, Wed, 24 Jun 2009 15:58:58 +0200:

> > - Preklad dle http://live.gnome.org/Czech/JakPrekladat/AboutThisDocument
> 
> O téhle stránce jsem nevěděl. Díky, poopravuji podle toho všechnu
> dokumentaci, co jsem překládal.

Jak je na té stránce napsáno, není to definitivní podoba pomůcky. Bude to
chtít revidovat o výsledky diskusí z minulých měsíců, které jsme zde měli,
zůstávají tam některé nepěkné anglické obraty ("pod licencí" namísto "za
podmínek licence") apod. Aktualizuji to, ale musím popořádku. 

> > - "Preferences" == "Nastavení"
> 
> Kvůli tomuto jsem chtěl už napsat do konference. V tomhle výrazu je v
> překladech totální nepořádek. V každé aplikaci je to přeložené jinak.
> Přitom napříč překladatelskými týmy bylo dohodnuto, že se tento výraz
> bude překládat jako "Volby". Tak je to uvedeno i ve slovníku na l10n.cz,
> na který se český tým Gnome odkazuje a mezi výjimkami to neuvádí. Proto
> jsem to tak přeložil a myslím, že by se to naopak mělo poopravovat i
> jinde.

Ty "volby" jsou podle mě spíše dědictvím slovníku z ubuntu.cz než výsledek
diskuse. Zavedeme tam o tom aktuální diskusi, to bude nejlepší.

> Veškerá dokumentace je značně neaktuální. Proti třeba gedit jo tohle
> ještě sranda. Už jsem řešil s Petrem co s tím.

Velmi málo lidí chce ve volném čase pracovat na něčem, co je poměrně
(časově i intelektově) náročné, a tím psaní technické dokumentace bezpochyby
je. Resp. ne systematicky pracovat, občas se tu a tam někdo do něčeho
pustí, ale zenit (tj. tým ze Sunu) už to má za sebou...

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]