Re: =?UTF-8?Q?P=C5=99eklady_u=C5=BEivatelsk=C3=BDch_p=C5=99=C3=ADru=C4=8Dek_?= =?UTF-8?Q?=E2=80=93?= jak vygenerovat =?ISO-8859-2?Q?p=F8=EDru=E8ku=3F?=Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, Tue, 24 Feb 2009 18:09:34 +0100:

(...)

> Jakožto nevývojář jsem situaci pochopil tak, že se překládané řetězce
> nevkládají do příručky dynamicky (jako je tomu u většiny aplikací), ale
> že katalog slouží jen k tomu, aby se řětězce v něm obsažené vložily do
> nějakého statického dokumentu (pravděpodobně HTML).

Do DocBook XML, což je standardní formát technické dokumentace. Z toho je
možné exportovat do HTML či do jiných formátů. Ale k věci...
 
> Takže se ptám: co musím všechno udělat, abych z katalogu mohl
> vygenerovat dokument s příručkou?

Potřebuješ nástroj xml2po. Pěkně popsané to mají Němci (sekce Handbuch):

http://live.gnome.org/de/UebersetzerWerden?highlight=%28xml2po%29


Handbuch
Falls ein Handbuch übersetzt wird: Man kann sich sein Ergebnis auch selbst
in Yelp (dem GNOME-Hilfe-Browser) anschauen, indem man die .po-Datei (mit
den deutschen Übersetzungen) auf die englische Original-Hilfedatei anwendet
und sich eine übersetzte .xml-Hilfedatei erzeugen lässt: 

xml2po -p de.po ../C/legal.xml >legal.xml 
xml2po -p de.po ../C/englisch.xml >deutsch.xml 
yelp /vollständiger/Pfad/deutsch.xml um die Hilfeseiten zu betrachten.
 

Něco takového bychom asi mohli mít zmíněné i na
live.gnome.org/Czech/JakPrekladat.

Zdraví
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]