Re: Release notes"Kamil Páral" <ripper42 gmail com>, Sun, 9 Mar 2008 15:05:56 +0100:

> Výraz "skládání oken" místo "window compositing" se mi nezdá vhodný,
> komu dojde, o co jde? Prostě bych napsal "kompozitní okna". Obyčejní
> uživatelé stejně nebudou vědět o co jde, ale pokročilý aspoň ano :)

Na tvou radu jsem to nahradil; doufám, že všude.

Díky,
Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]