Re: [guadec-local] Properes reunionsAl 24/03/06 11:19, En/na Andy Wingo ha escrit:
>> * Toni from Softcatalà has been volunteered to contact local groups,
>> trying to get asociacions col.laboradores
> 
> Toni, com va aixó?
> 

Ara per ara he contactat Softcatalà, GiLUG i Goupil.
Em queden un parell de LUGs més, com també algun d'Universitat.
Ludovic ha contactat amb algú de Badopi.

Amb aquest contactes, com he vist, animem a tenir gent a la llista.

No obstant això, crec que aconseguirem la màxima difusió ja presentant
la reunió per al dia 8 d'abril a Vilanova. Per això, cal contactar amb
algú de la universitat per a fer un volt per les instal·lacions i tenir
una idea de qui s'apuntaria per a fer feina i discutir.

Els ara presents, com veieu aquesta data per ja anar preparant-ho i
confirmar la vostra assistència (jo puc proporcionar transport).

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: toniher softcatala org
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]