[guadec-local] Trobada amb en LudovicHola,

ahir vaig trobar-me amb en Ludovic a Cerdanyola tot fent unes birres i
vam estar comentant diferents aspectes pel que fa a l'organització local
de la Guadec. Tot això seria profitós que ho elaborem ulteriorment a la
propera trobada del dia 8 d'abril.

Del que comentàrem, en destacaria l'inici d'una elaboració llista de
voluntaris de les jornades, que se'ls assignaria una disponibilitat i
una tasca o responsabilitat.
Paral·lelament vam comentar la possibilitat que els serveis
d'«streaming» poguessin assumir-los algun tipus d'estudiant, els quals
en sortirien beneficiats per tema de crèdits de lliure elecció i
similars... Això caldria mirar-ho a alguna universitat, tenint en compte
que l'època de la GUADEC no coincideix massa bé pel que fa als períodes
d'exàmens. Jo m'ofereixo a fer un volt a la Facultat de Comunicació de
la UAB i sondejar-ho...

Em deixo algun tema més, Ludovic, que haguérem tractat?

Torno a preguntar als ací presents, com veieu la trobada el dia 8?
Si us plau, feu-ne també difusió entre aquella gent que creieu que
pogués estar-ne interessada, per exemple, a llistes de grups
d'estudiants d'informàtica on pugueu estar-hi subscrits...

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: toniher softcatala org
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]