[guadec-local] Properes reunionsDiu en Toni Hermoso a guadec-list:

> I would write a piece of news about the possible Guadec-local meeting,
> when confirmed (Ludovic?), we might have in Vilanova on April 8.

Sisplau, confirmeu quan abans millor aquesta reunió per a veure si m'hi
puc apuntar.

D'altra banda, la setmana del 24 d'abril gairebé segur que seré per
Barcelona, amb visita obligada a Vilanova. Potser podem fer l'excursió a
Vilanova llavors? Per a aquelles dates esperem que ja hi hagi més grups
locals implicats.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]