Re: [guadec-local] Properes reunionsOn Fri, 2006-03-24 at 11:19 +0100, Andy Wingo wrote:

> > D'altra banda, la setmana del 24 d'abril gairebé segur que seré per
> > Barcelona, amb visita obligada a Vilanova. Potser podem fer l'excursió a
> > Vilanova llavors? Per a aquelles dates esperem que ja hi hagi més grups
> > locals implicats.
> 
> Aixó ès en un mes d'aquí.

No proposava canviar la reunió del 8 per la del >24, sino anar preparant
una segona trobada per llavors.

ok als meus punts pendents de la todo list.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]