Re: screenshotSuhlasim s helixom

2010/9/14 helix84 <helix84 centrum sk>:
> Navrhoval by som ponechat snimka obrazovky, s tym ze v specifickych
> pripadoch ako si spomenul sa pouzije vhodnejsi kvalifikator.
>
> S pozdravom
> ~~helix84
>
>
> 2010/9/14 roman matyus <romanmatyus gmail com>:
>> suhlas, snímka je asi naj
>>
>> 2010/9/14 Peter Mraz <etkinator gmail com>:
>>> Všimol som si že toto slovo sa prekladá rôznymi spôsobmi. najčastejšie ako
>>> "snímka obrazovky". Nemyslím si že ide o najvhodnejší preklad, pretože nie
>>> vždy sa jedná o obrazovku. Napríklad v Toteme sa pod tým rozumie snímka
>>> filmu. Inde som zasa videl Take screenshot of window čo by som preložil ako
>>> "urobiť snímku okna". Navrhujem aby sme prekladali screenshot len ako snímku
>>> a podla kontextu uviedli o čo ide.
>>>
>>> Čo na to ostatní?
>>>
>>> _______________________________________________
>>> gnome-sk-list mailing list
>>> gnome-sk-list gnome org
>>> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>>>
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> S pozdravom Roman Mátyus
>> _______________________________________________
>> gnome-sk-list mailing list
>> gnome-sk-list gnome org
>> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>>
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]