=?ISO-8859-1?Q?vyjdrenie_SAV_k_spisovnosti_slova_smajl=EDk?=Slovo anglického pôvodu smajlík sa v Slovníku cudzích slov na našej stránke www.juls.savba.sk (cez Lingvistické zdroje a Lexikografické príručky) hodnotí ešte ako slangový výraz (čiže nespisovný), ale v súčasnosti ho možno považovať už za spisovný výraz s príznakom hovorovosti. V jednotnom čísle sa skloňuje ako životné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru chlap (napr. poslal som ti smajlíka). V množnom čísle sa v súčasnej jazykovej praxi skloňuje buď ako životné podstatné meno mužského rodu (dvaja smajlíci, nakreslil dvoch smajlíkov), alebo ako neživotné podstatné meno (dva smajlíky, nakreslil dva smajlíky). Okrem slova smajlík sa v slovenčine na pomenovanie žltých ikoniek s úsmevom používa aj domáci výraz výraz smejko (životné podstatné meno mužského rodu, vzor chlap, m. č. smejkovia), ktorý je takisto spisovný. Grafické symboly, ktorými sa vyjadruje nálada pisateľa (nielen radosť), sa nazývajú aj cudzím slovom emotikon (neživotné podstatné meno mužského rodu, vzor dub, G. jednotného čísla má podobu emotikonu).


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]