Re: Zaclenenie do vydania GNOME 2.30Tiez suhlasim aby sa Marcel zameral len na zaclenovanie a finalnu kontrolu.

2010/2/21 helix84 <helix84 centrum sk>:
> 2010/2/21 roman matyus <romanmatyus gmail com>:
>> Moje moduly visia vo vertimuse tiež dosť dlho na začlenenie. Preto som za
>> odbremenenie Marcela od všetkých ostatných úkonov a diskusií.
>
> To je asi prípad väčšiny členov. Súhlasím.
>
>
> Len pre prehľad ostatných členov tímu, tu sú dôležité termíny:
> Feb 22 - String Freeze: no string changes may be made without
> confirmation from the l10n team (gnome-i18n@) and notification to both
> the release team and the GDP (gnome-doc-list@).
> Mar 15 - Hard Code Freeze: no source code changes can be made without
> approval from the release-team. Translation and documentation can
> continue.
> Mar 31 - GNOME 2.30.0 newstable release
>
> Teda po 22. februári by sme si mali všetci skontrolovať, či nenastali
> žiadne zmeny v katalógoch modulov, ktoré máme pridelené. Čo bude
> začlenené do 15. marca bude v Gnome 2.30.0.
>
> S pozdravom
> ~~helix84
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]