Re: Zaclenenie do vydania GNOME 2.30Teraz som si všimol že podľa http://live.gnome.org/TwoPointTwentynine/
sa zmrazovanie prekladov a iných vecí uskutoční až 29 marca, takže hádam
Marcel stihne toho začleniť čo najviac.

V Nedeľa, 21. február 2010 o 16:49 +0000, Laco Gubík napísal(a):
> Tiez suhlasim aby sa Marcel zameral len na zaclenovanie a finalnu kontrolu.
> 
> 2010/2/21 helix84 <helix84 centrum sk>:
> > 2010/2/21 roman matyus <romanmatyus gmail com>:
> >> Moje moduly visia vo vertimuse tiež dosť dlho na začlenenie. Preto som za
> >> odbremenenie Marcela od všetkých ostatných úkonov a diskusií.
> >
> > To je asi prípad väčšiny členov. Súhlasím.
> >
> >
> > Len pre prehľad ostatných členov tímu, tu sú dôležité termíny:
> > Feb 22 - String Freeze: no string changes may be made without
> > confirmation from the l10n team (gnome-i18n@) and notification to both
> > the release team and the GDP (gnome-doc-list@).
> > Mar 15 - Hard Code Freeze: no source code changes can be made without
> > approval from the release-team. Translation and documentation can
> > continue.
> > Mar 31 - GNOME 2.30.0 newstable release
> >
> > Teda po 22. februári by sme si mali všetci skontrolovať, či nenastali
> > žiadne zmeny v katalógoch modulov, ktoré máme pridelené. Čo bude
> > začlenené do 15. marca bude v Gnome 2.30.0.
> >
> > S pozdravom
> > ~~helix84
> > _______________________________________________
> > gnome-sk-list mailing list
> > gnome-sk-list gnome org
> > http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list
> >
> _______________________________________________
> gnome-sk-list mailing list
> gnome-sk-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-sk-list

Attachment: signature.asc
Description: Toto je =?ISO-8859-1?Q?digit=E1lne?= =?ISO-8859-1?Q?_podp=EDsan=E1?= =?UTF-8?Q?_=C4=8Das=C5=A5?= =?ISO-8859-1?Q?_spr=E1vy?=[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]