Re: [Fwd: Översättning av gnome-maps]sön 2013-09-15 klockan 22:26 +0200 skrev Göran Uddeborg:
Välkommen Marcus!

Tackar!

Det enda jag hittade att kommentera gäller det meddelande Jan redan
haft kommentarer om.


Bifogar en ny uppdaterad .po-fil samt en diff.

//Marcus

Jan Djärv:
Hej.

2013-09-13 12:13, Marcus Lundblad skrev:
+#: ../data/gnome-maps.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Maps uses the collaborative OpenStreetMap database, made by hundreds of "
+"thousands of people across the globe."
+msgstr "Kartor använder den kollaborativa databasen OpenStreetMap, skapad av "
+"flera hundra tusen personer över hela världen."

"hundratusen personer" skulle jag föredra. Det är visserligen inte enligt 
Svenska skrivregler, men det flöt så illa med "hundra tusen personer". :-)

Vad sägs om "hundratusentals personer". Det känns mera i samma anda
som orginalet.

Jag gillar inte ordet "kollaborativ". Det ger mig negativa kopplingar
till "kollaboratör". Enligt Google förekommer ordet visst i en del,
men det verkar vara lite snävare fackområden. Och är väl där
förmodligen en anglicism egentligen.

Jag vill hellre ha någon formulering baserad på "samverkan",
"samarbete", eller "gemensam". Kanske

... den gemensamt skapade databasen ...

-- 
Marcus Lundblad
Phone +46 (0)18 250582  | Cell +46 (0)733 386299
XMPP mlundblad jabber org | XMPP mlundblad gmail com
MSN ml update uu se   | ICQ 11604698
--

Attachment: gnome-maps-sv.diff
Description: Text Data

Attachment: sv.po
Description: Text Data[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]