[gnome-nl] Werkwijze meerdere branches bijwerken (was: Versies)Msgmerge is inderdaad een praktische tool om vertalingen van de ene 
branch over te zetten naar de andere.
Wanneer je een lokale git clone hebt van een project, kun je ook een 
bijgewerkte vertaling voor een andere branch over je po/nl.po heen 
kopiëren en dan doet ‘intltool-update nl’ de rest voor je.

Ik cherry-pick vaak de commit met de nieuwe vertaling tussen van de
stable branch naar master (of andersom). Dit werkt alleen als er
daartussen geen wijzigingen aan de vertaling zijn aangebracht, maar dat
is in de praktijk meestal het geval.

Dit ziet er bij mij in de praktijk meestal zo uit:

    git clone ...
    git checkout gnome-3-8
    intltool-update nl
    # nl.po vertalen (of andersmans vertaling downloaden en opslaan)
    intltool-update nl # checks
    git commit nl.po
    git push
    # nu is alleen gnome-3-8 bijgewerkt
    
    git checkout master
    git cherry-pick gnome-3-8  # of de specifieke commit-id van de
    vorige commit
    # nu is ook master bijgewerkt met exact dezelfde wijzigingen
    intltool-update nl
    # nl.po bijwerken/herzien (vaak is dit heel weinig verschil)
    intltool-update nl  # checks
    git commit nl.po
    git push
    # nu is ook master bijgewerkt (met 2 vertaalcommits)

Gelukkig ben ik goed thuis in Git. ;)

  — Wouter
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]