Re: [gnome-nl] OpluchtingHannie schreef op do 07-04-2011 om 17:34 [+0200]:
> He, he, ik ben er uit, hoor. Gcalctool, dat ik al in januari voltooid 
> had, is gelukkig goed geïmporteerd in Launchpad. Dit is ook het
> bestand dat in Ubuntu gebruikt wordt, dus we krijgen de volle 100% ;)

Welke versie van gcalctool is dit? 2.32?

> p.s.: ik heb nog één string niet goedgekeurd: vadem,vadem,vdm. Volgens
> mij bestaat dit woord niet in meervoud (vadems)

Volgens het Groene Boekje wel:

    http://woordenlijst.org/zoek/?q=vadem
    
    vadem [va·dem], de[m.], vademen [va·de·men], vadems [va·dems],
    vadempje [va·dem·pje], zie ook vaam

> en de afkorting, ftm, zou in het Nederlands mogelijk vdm kunnen zijn,
> maar dat kan ik niet vinden via google. Wel staat er fath, maar hier
> is de Engelse afkorting ftm.

Het lijkt mij het nuttigst om in zulke obscure gevallen gewoon de enige
nog enigszins gangbare afkorting te gebruiken, dus ftm:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Fathom

    A fathom (abbreviation: ftm) is a unit of length in the imperial
    and the U.S. customary systems, used especially for measuring
    the depth of water.
> 
> Wouter, ik heb hierover nog een vraag bij Gnome neergelegd.

Wat bedoel je precies hier?

  — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]