Re: [gnome-nl] Memo listOp maandag 06-09-2010 om 15:59 uur [tijdzone +0200], schreef
hannie kde nl:
> In Evolution wordt 'memo list' regelmatig vertaald door 'memo's-lijst'. 
> Ik zie het ook hier en daar staan in mijn versie van Evolution (2.28.3). 
> Volgens mij moet dit in het Nederlands gewoon 'memolijst' zijn.

Klinkt inderdaad wat lekkerder als je het mij vraagt. Voel je vrij het
overal aan te passen. :)

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]