Re: [gnome-nl] De of het backend? van of voor?Op zondag 05-09-2010 om 11:29 uur [tijdzone +0200], schreef
hannie kde nl:
> The backend for this address book is zo vertaald: Het backend van dit 
> adresboek...
> Zelf zou ik zeggen: "De backend voor dit adresboek...", maar ik kan het 
> fout hebben.
> Op Open-tran kom ik zowel van als voor tegen.

Volgens mij zijn er twee keuzen te maken: [de/het] backend [van/voor].
Ik denk dat ik zelf "de backend voor ..." zou kiezen.


    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]