Re: [gnome-nl] Toevoeging \nOp zondag 05-09-2010 om 11:17 uur [tijdzone +0200], schreef
hannie kde nl:
> In de vertaling van Evolution kom ik regelmatig midden in een zin de 
> toevoeging \n (enter) tegen. In de Engelse tekst is het gewoon een hele 
> zin. De Nederlandse vertaling is niet erg veel langer dan de Engelse 
> tekst. Ik had hier en daar al de \n verwijderd, maar ga nu twijfelen. 
> Moet ik ze toch laten staan/terugzetten?

Ik zou het net als in het Engelse origineel laten, dus weghalen.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]