Re: [gnome-nl] release notesGeachte mensen,

Ik heb nog een paar strings toegevoegd. Graag een review.
Het lijkt me belangrijk om de release-notes op 100% te krijgen. Wie
helpt er mee?

Groet,

Daniel


On Mon, 2008-03-10 at 01:49 +0100, Reinout van Schouwen wrote:
> Geachte aanwezigen,
> 
> Zojuist heb ik een aanzetje voor een vertaling van de GNOME 2.22 release
> notes naar SVN gestuurd:
> 
> http://l10n.gnome.org/module/release-notes/
> 
> Aangezien de deze week 2.22 uitkomt, voel je vrij om aanvullingen te
> maken!
> 

Attachment: help.gnome-2-22.nl.po.bz2
Description: application/bzip[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]