Re: [gnome-nl] release notesOn Tue, Mar 11, 2008 at 05:41:33PM +0100, Daniel van Eeden wrote:
> Ik heb nog een paar strings toegevoegd. Graag een review.
> Het lijkt me belangrijk om de release-notes op 100% te krijgen. Wie
> helpt er mee?

Ben geen vertaler, maar ik zal 1 zin ff copy/pasten van de 2.20 release notes :-)
(zit in de 2.20 nl.po, maar niet op de site...)

> #. Translators: number of languages might change before final date
> #: C/rni18n.xml:11(para)
> msgid "Thanks to members of the worldwide <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\";>GNOME Translation Project</ulink>, GNOME 2.22 offers support for 46 languages with at least 80 percent of strings translated, including the user and administration manuals for many languages."
> msgstr ""

msgstr "Dankzij de leden van het wereldwijde <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\";>GNOME Translation Project</ulink>, heeft GNOME 2.22 nu ondersteuning voor 46 talen (tenminste 80 procent van de teksten vertaald), met inbegrip van gebruikers- en beheershandleidingen voor vele talen."

-- 
Regards,
Olav


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]