Re: [gnome-nl] GNOME-nl borrel 21 septemberP�un, Sep 18, 2005 at 03:51:43PM +0200, Reinout van Schouwen skrev:
> De plaats van handeling is wederom de Stairway to Heaven in Utrecht. Je 
> wordt verwacht vanaf een uurtje of 20:00. Je wordt niet thuisgebracht.

Vergeet je zwemspullen niet.

 mvrgr, Wouter (wat we gaan doen blijft een geheimpje!)

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

i'm unclean :: a libertine                    -- placebo

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]