Re: [gnome-nl] GNOME-nl borrel 21 septemberOn Sun, 18 Sep 2005 15:51:43 +0200 (CEST)
Reinout van Schouwen <reinouts gnome org> wrote:

> 
> Hallo allemaal,
> 
> Aangezien niemand met een beter voorstel is gekomen, kondig ik bij deze 
> aan dat er aanstaande woensdag een GNOME-nl borrel zal plaatsvinden. We 
> zullen hierbij het glas heffen op de release van GNOME 2.12 en AbiWord 
> 2.4!
> 
> De plaats van handeling is wederom de Stairway to Heaven in Utrecht. Je 
> wordt verwacht vanaf een uurtje of 20:00. Je wordt niet thuisgebracht.
> 
> Degenen die in enigszins serieuze sfeer willen overleggen over de stand 
> van zaken binnen GNOME-nl zou ik willen vragen een uurtje vroeger te 
> komen.
> 
> Als je komt, laat dit dat even weten via de wiki: 
> http://live.gnome.org/NederlandseVertaling_2fIkKomOpHetFeestje

W00t! Een feestje!

Ik ben er woensdagavond. Het zou leuk zijn als ik zo vroeg er kon zijn, maar dat ga'k niet redden. Ik heb universitaire verplichtingen tot 6 uur. Als de grote TUX het wil, ben ik vroeg aanwezig, anders ben ik er gewoon voor het feestje om 20.00 uur. :)

Groetjes,
Vincent

Attachment: pgpPHMJpKcJWA.pgp
Description: PGP signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]