Re: [gnome-nl] GNOME-nl borrel 21 septemberOp ma, 19-09-2005 te 16:28 +0200, schreef Wouter Bolsterlee:
> P Sun, Sep 18, 2005 at 03:51:43PM +0200, Reinout van Schouwen skrev:
> > De plaats van handeling is wederom de Stairway to Heaven in Utrecht. Je 
> > wordt verwacht vanaf een uurtje of 20:00. Je wordt niet thuisgebracht.
> 
> Vergeet je zwemspullen niet.
> 
Schuimparty? :D

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]