Re: [gnome-nl] Artwork, briefpapier, ppt/ooo templatesP�on, Sep 19, 2005 at 04:25:21PM +0200, Wouter Bolsterlee skrev:
> P? Fri, Sep 16, 2005 at 08:56:34PM +0200, Michiel Sikkes skrev:
> > Zou er animo zijn om net als de bussinesskaartjes alle GNOME-NL
> > folders/boekjes, CDs, presentaties, brieven e.d. volgens een strakke,
> > mooie, simpele GNOME-NL lay-out te ontwerpen? (denk bijvoorbeeld aan die
> > standaard Sun en Novell OOo templates)
> >
> > Ik wil hier best aan beginnen, zijn er mensen die mee willen helpen? 
> 
> /me wil graag een hand in de pap.

Voordat ik weer onterecht beschuldigd wordt van slecht taalgebruik:

16:38:48 <@reinouts> uws: een hand in de pap, wat een briljante contaminatie!
16:39:26 <@uws> reinouts: DAT WAS BEWUST!
16:39:35 <@uws> vinger in de pap is te weinig
16:39:37 <@reinouts> dan toch: hoe kom je erop
16:39:51 <@reinouts> "ergens een hand in hebben" en "een vinger in de pap hebben"
16:39:52 <@uws> ik houd van overdrijven :)

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

i will hold you close :: if you're afraid of heights       -- incubus

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]