[gnome-ir] How To Creat PO file?
سلام.
من قصد دارم برنامه مدیریت ایمیل Balsa را به فارسی ترجمه کنم. اما تاکنون برای این برنامه فایل po ساخته نشده است.
ممکن است راهنمایی‌ام کنید که چگونه می‌توانم برای آن، فایل po بسازم؟
 
متشکرم.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]