Re: [gnome-ir] How To Creat PO file?بالسا خیلی قدیمیه و کسی استفاده نمی‌کنه.

بهداد

On 07/20/2009 02:31 PM, Afshin Falatooni wrote:
سلام.
من قصد دارم برنامه مدیریت ایمیل Balsa را به فارسی ترجمه کنم. اما تاکنون
برای این برنامه فایل po ساخته نشده است.
ممکن است راهنمایی‌ام کنید که چگونه می‌توانم برای آن، فایل po بسازم؟
متشکرم.
--
Afshin Falatooni
http://falatooni.blogspot.com


------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
gnome-ir-list mailing list
gnome-ir-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-ir-list


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]