commit: r3610 - /gnome/master/desktop/gnome-terminal.poAuthor: mattias
Date: Thu Sep 12 00:15:29 2013
New Revision: 3610

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-terminal.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-terminal.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] Thu Sep 12 00:15:29 2013
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Project-Id-Version: gnome-terminal MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-13 14:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-13 20:58+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-09-10 07:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-12 00:14+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -24,6 +24,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
@@ -181,6 +182,9 @@
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Lõppu (või algusese) jõudmisel otsingut ei katkestata"
 
+msgid "Default"
+msgstr "Vaikimisi"
+
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Nimetu"
 
@@ -230,21 +234,6 @@
 msgstr ""
 "Kui märgitud, siis renderdatakse rasvast kirja sama värviga, mida "
 "kasutatakse tavalise kirja puhul."
-
-msgid "What to do with dynamic title"
-msgstr "Mida teha dünaamilise pealkirjaga"
-
-msgid ""
-"If the application in the terminal sets the title (most typically people "
-"have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase the "
-"configured title, go before it, go after it, or replace it. The possible "
-"values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
-msgstr ""
-"Kui terminalis olev rakendus määrab pealkirja (kõige tüüpilisem sellekohane "
-"näide on kestprogramm). Võimalikud väärtused on \"replace\" (pealkiri "
-"asendatakse), \"before\" (dünaamiline pealkiri asetatakse määratud pealkirja "
-"ette), \"after\" (dünaamiline pealkiri asetatakse määratud pealkirja "
-"järele), ja \"ignore\" (dünaamilist pealkirja eiratakse)."
 
 msgid "Title for terminal"
 msgstr "Terminali pealkiri"
@@ -500,41 +489,8 @@
 msgid "Keyboard shortcut to detach current tab"
 msgstr "Kiirklahv praeguse kaardi lahtiühendamiseks"
 
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
-msgstr "Kiirklahv 1. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
-msgstr "Kiirklahv 2. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
-msgstr "Kiirklahv 3. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
-msgstr "Kiirklahv 4. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
-msgstr "Kiirklahv 5. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
-msgstr "Kiirklahv 6. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
-msgstr "Kiirklahv 7. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
-msgstr "Kiirklahv 8. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
-msgstr "Kiirklahv 9. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
-msgstr "Kiirklahv 10. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
-msgstr "Kiirklahv 11. kaardile liikumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
-msgstr "Kiirklahv 12. kaardile liikumiseks"
+msgid "Keyboard shortcut to switch to the numbered tab"
+msgstr "Kiirklahv numbriga kaardile liikumiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to launch help"
 msgstr "Kiirklahv abi otsimiseks"
@@ -590,6 +546,20 @@
 msgid "Whether to show the menubar in new windows"
 msgstr "Kas uutel akendel ja kaartidel näidatakse menüüriba või mitte"
 
+msgid "Whether to use a dark theme variant"
+msgstr "Kas kasutada teema tumedat varianti"
+
+msgid "Whether to open new terminals as windows or tabs"
+msgstr "Kas uued terminalid avatakse akende või kaartidena"
+
+#. Open new terminal in new window
+msgid "Window"
+msgstr "Uues aknas"
+
+#. Open new terminal in new tab
+msgid "Tab"
+msgstr "Kaardil"
+
 msgid "Preferences"
 msgstr "Eelistused"
 
@@ -603,11 +573,20 @@
 msgid "Enable the _menu accelerator key (F10 by default)"
 msgstr "M_enüü kiirklahv on lubatud (vaikimisi F10)"
 
+msgid "Use _dark theme variant"
+msgstr "_Tumeda teema kasutamine"
+
+msgid "Open _new terminals in:"
+msgstr "_Uued terminalid avatakse:"
+
 msgid "General"
 msgstr "Üldine"
 
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Kiirklahvid"
+
+msgid "_Clone"
+msgstr "_Klooni"
 
 msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
 msgstr "Uue terminali avamisel _kasutatav profiil:"
@@ -789,11 +768,8 @@
 msgid "Title"
 msgstr "Pealkiri"
 
-msgid "Initial _title:"
-msgstr "_Algne pealkiri:"
-
-msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
-msgstr "Kui terminalikäsud määravad oma _pealkirju:"
+msgid "_Title:"
+msgstr "_Pealkiri:"
 
 msgid "Command"
 msgstr "Käsk"
@@ -928,8 +904,8 @@
 msgid "Paste"
 msgstr "Asetamine"
 
-msgid "Hide and Show menubar"
-msgstr "Menüüriba peitmine ja kuvamine"
+msgid "Hide and Show toolbar"
+msgstr "Tööriistariba peitmine ja kuvamine"
 
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Täisekraan"
@@ -967,42 +943,6 @@
 msgid "Detach Tab"
 msgstr "Kaardi lahtihaakimine"
 
-msgid "Switch to Tab 1"
-msgstr "Liikumine 1. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 2"
-msgstr "Liikumine 2. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 3"
-msgstr "Liikumine 3. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 4"
-msgstr "Liikumine 4. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 5"
-msgstr "Liikumine 5. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 6"
-msgstr "Liikumine 6. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 7"
-msgstr "Liikumine 7. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 8"
-msgstr "Liikumine 8. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 9"
-msgstr "Liikumine 9. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 10"
-msgstr "Liikumine 10. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 11"
-msgstr "Liikumine 11. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 12"
-msgstr "Liikumine 12. kaardile"
-
 msgid "Contents"
 msgstr "Sisukord"
 
@@ -1022,8 +962,8 @@
 msgstr "Abi"
 
 #, c-format
-msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
-msgstr "Kiirklahv “%s” on juba seotud tegevusega “%s”"
+msgid "Switch to Tab %d"
+msgstr "Liikumine %d. kaardile"
 
 msgid "_Action"
 msgstr "_Tegevus"
@@ -1034,14 +974,20 @@
 msgid "User Defined"
 msgstr "Kasutaja kirjeldatud"
 
+msgid "_New Terminal"
+msgstr "_Uus terminal"
+
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Eelistused"
 
+msgid "_About Terminal"
+msgstr "_Terminalist lähemalt"
+
 msgid "_Help"
 msgstr "A_bi"
 
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Lõpeta"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
@@ -1303,6 +1249,12 @@
 msgid "Delete profile “%s”?"
 msgstr "Kas kustutada profiil „%s“?"
 
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Loobu"
+
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Kustuta"
+
 msgid "Delete Profile"
 msgstr "Profiili kustutamine"
 
@@ -1390,6 +1342,12 @@
 "Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos GNOME "
 "Terminaliga. Kui mitte, siis vaadake <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
+msgid "Could not save contents"
+msgstr "Sisu pole võimalik salvestada"
+
+msgid "Save as…"
+msgstr "Salvesta kui…"
+
 #. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
 #. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
 #. * the %s is the name of the terminal profile.
@@ -1414,23 +1372,23 @@
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "Ava _terminal"
 
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redaktor"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_Otsing"
+
+msgid "_Terminal"
+msgstr "_Terminal"
+
+msgid "Ta_bs"
+msgstr "_Kaardid"
+
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "Ava _kaart"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Search"
-msgstr "_Otsing"
-
-msgid "_Terminal"
-msgstr "_Terminal"
-
-msgid "Ta_bs"
-msgstr "_Kaardid"
 
 msgid "New _Profile"
 msgstr "Uus _profiil"
@@ -1509,6 +1467,9 @@
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Sisukord"
 
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
+
 #. Popup menu
 msgid "_Send Mail To…"
 msgstr "_Saada e-sõnum…"
@@ -1534,9 +1495,6 @@
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "_Lahku täisekraanist"
 
-msgid "_Input Methods"
-msgstr "_Sisestusmeetodid"
-
 #. View Menu
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "_Menüüriba näitamine"
@@ -1570,14 +1528,102 @@
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "Sul_ge terminal"
 
-msgid "Could not save contents"
-msgstr "Sisu pole võimalik salvestada"
-
-msgid "Save as…"
-msgstr "Salvesta kui…"
-
-msgid "_Title:"
-msgstr "_Pealkiri:"
+#~ msgid "What to do with dynamic title"
+#~ msgstr "Mida teha dünaamilise pealkirjaga"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the application in the terminal sets the title (most typically people "
+#~ "have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase "
+#~ "the configured title, go before it, go after it, or replace it. The "
+#~ "possible values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui terminalis olev rakendus määrab pealkirja (kõige tüüpilisem "
+#~ "sellekohane näide on kestprogramm). Võimalikud väärtused on \"replace"
+#~ "\" (pealkiri asendatakse), \"before\" (dünaamiline pealkiri asetatakse "
+#~ "määratud pealkirja ette), \"after\" (dünaamiline pealkiri asetatakse "
+#~ "määratud pealkirja järele), ja \"ignore\" (dünaamilist pealkirja "
+#~ "eiratakse)."
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
+#~ msgstr "Kiirklahv 1. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
+#~ msgstr "Kiirklahv 2. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
+#~ msgstr "Kiirklahv 3. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
+#~ msgstr "Kiirklahv 4. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
+#~ msgstr "Kiirklahv 5. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
+#~ msgstr "Kiirklahv 6. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
+#~ msgstr "Kiirklahv 7. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
+#~ msgstr "Kiirklahv 8. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
+#~ msgstr "Kiirklahv 9. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
+#~ msgstr "Kiirklahv 10. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
+#~ msgstr "Kiirklahv 11. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
+#~ msgstr "Kiirklahv 12. kaardile liikumiseks"
+
+#~ msgid "Initial _title:"
+#~ msgstr "_Algne pealkiri:"
+
+#~ msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
+#~ msgstr "Kui terminalikäsud määravad oma _pealkirju:"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 2"
+#~ msgstr "Liikumine 2. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 3"
+#~ msgstr "Liikumine 3. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 4"
+#~ msgstr "Liikumine 4. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 5"
+#~ msgstr "Liikumine 5. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 6"
+#~ msgstr "Liikumine 6. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 7"
+#~ msgstr "Liikumine 7. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 8"
+#~ msgstr "Liikumine 8. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 9"
+#~ msgstr "Liikumine 9. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 10"
+#~ msgstr "Liikumine 10. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 11"
+#~ msgstr "Liikumine 11. kaardile"
+
+#~ msgid "Switch to Tab 12"
+#~ msgstr "Liikumine 12. kaardile"
+
+#~ msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
+#~ msgstr "Kiirklahv “%s” on juba seotud tegevusega “%s”"
+
+#~ msgid "_Input Methods"
+#~ msgstr "_Sisestusmeetodid"
 
 #~ msgid "Foreground, Background, Bold and Underline"
 #~ msgstr "Tekst, taust ja allajoonitud ning rasvane kiri"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]