commit: r3571 - /gnome/master/desktop/gnome-color-manager.poAuthor: mattias
Date: Wed Mar 13 21:15:39 2013
New Revision: 3571

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-color-manager.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-color-manager.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-color-manager.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-color-manager.po [utf-8] Wed Mar 13 21:15:39 2013
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: Gnome-color-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "color-manager&keywords=I18N+L10N\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-18 11:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-18 18:37+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-12 17:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-13 21:15+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Gnome Estonian Translation Team <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: \n"
@@ -416,18 +416,6 @@
 msgid "The print was aborted."
 msgstr "Printimine katkestati."
 
-#. TRANSLATORS: title, the hardware calibration device does not support projectors
-msgid "Could not calibrate and profile using this color measuring instrument"
-msgstr "Selle värvimõõteseadmega pole võimalik kalibreerida ja profiile luua"
-
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid ""
-"This color measuring instrument is not designed to support calibration and "
-"profiling projectors."
-msgstr ""
-"See värvimõõteseade ei ole loodud projektorite kalibreerimiseks ja neile "
-"profiilide loomiseks."
-
 msgid "Please attach instrument"
 msgstr "Palun paigalda kalibreerimisseade"
 
@@ -1337,6 +1325,18 @@
 msgid "Screen brightness"
 msgstr "Ekraani heledus"
 
+#. TRANSLATORS: e.g. the 3D volume of the gamut graph
+msgid "Gamut volume"
+msgstr "Värvispektri maht"
+
+#. TRANSLATORS: e.g. what proportion of sRGB is covered
+msgid "sRGB coverage"
+msgstr "sRGB ala"
+
+#. TRANSLATORS: e.g. what proportion of AdobeRGB is covered
+msgid "Adobe RGB coverage"
+msgstr "Adobe RGB ala"
+
 #. TRANSLATORS: the profile is broken
 msgid "No description has been set"
 msgstr "Kirjeldust pole määratud"
@@ -1410,6 +1410,18 @@
 msgid "Set the specific file to show"
 msgstr "Kuvamiseks kindla faili määramine"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Could not calibrate and profile using this color measuring instrument"
+#~ msgstr ""
+#~ "Selle värvimõõteseadmega pole võimalik kalibreerida ja profiile luua"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This color measuring instrument is not designed to support calibration "
+#~ "and profiling projectors."
+#~ msgstr ""
+#~ "See värvimõõteseade ei ole loodud projektorite kalibreerimiseks ja neile "
+#~ "profiilide loomiseks."
+
 #~ msgid "ICC profile already installed system-wide"
 #~ msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud kogu süsteemile"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]