commit: r3570 - /gnome/master/desktop/gnome-terminal.poAuthor: mattias
Date: Wed Mar 13 21:06:11 2013
New Revision: 3570

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-terminal.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-terminal.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] Wed Mar 13 21:06:11 2013
@@ -8,7 +8,7 @@
 # Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.
 # Priit Laes <amd store20 com>, 2004–2006.
 # Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2010.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2011, 2012.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010, 2011, 2012,  2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-13 14:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-19 18:21+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-13 20:58+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -446,128 +446,107 @@
 msgid "Which encoding to use"
 msgstr "Millist kodeeringut kasutada"
 
-#, fuzzy
 msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
-msgstr "Kiirklahvid"
+msgstr "Kiirklahv uue kaardi avamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv uue akna avamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv uue profiili loomiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv avatud saki sisu salvestamiseks faili"
+
 msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv kaardi sulgemiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to close a window"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv akna sulgemiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to copy text"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv teksti kopeerimiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to paste text"
-msgstr "Kiirklahvid"
+msgstr "Kiirklahv teksti asetamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv täisekraani vahetamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv menüüriba nähtavuse muutmiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
-msgstr "Terminali pealkirja määramine"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv terminali pealkirja määramiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
-msgstr "Terminali teksti vaikimisi värv"
+msgstr "Kiirklahv terminali lähtestamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv terminali lähtestamiseks ja puhastamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv eelmisele kaardile liikumiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv järgmisele kaardile liikumiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the left"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv praeguse kaardi tõstmiseks vasakule"
 
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the right"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv praeguse kaardi tõstmiseks paremale"
 
 msgid "Keyboard shortcut to detach current tab"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv praeguse kaardi lahtiühendamiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 1. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 2. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 3. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 4. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 5. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 6. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 7. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 8. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 9. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 10. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 11. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv 12. kaardile liikumiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to launch help"
-msgstr "Kiirklahvid"
+msgstr "Kiirklahv abi otsimiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kiirklahv fondi suurendamiseks"
+
 msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
-msgstr "Kiirklahvid"
+msgstr "Kiirklahv fonti vähendamiseks"
 
 msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv tavalise suurusega fondi kasutamiseks"
 
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr "Kas menüüribal on ligipääsuklahv"
@@ -611,28 +590,24 @@
 msgid "Whether to show the menubar in new windows"
 msgstr "Kas uutel akendel ja kaartidel näidatakse menüüriba või mitte"
 
-#, fuzzy
 msgid "Preferences"
-msgstr "_Eelistused"
+msgstr "Eelistused"
 
 msgid "Show _menubar by default in new terminals"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "_Uutel terminalidel näidatakse vaikimisi menüüriba"
+
 msgid "_Enable mnemonics (such as Alt+F to open the File menu)"
 msgstr ""
-"Kõik _menüü liikumisklahvid on lubatud (näiteks Alt-F failimenüü jaoks)"
-
-#, fuzzy
+"Kõik _menüü liikumisklahvid on lubatud (näiteks Alt+F failimenüü jaoks)"
+
 msgid "Enable the _menu accelerator key (F10 by default)"
 msgstr "M_enüü kiirklahv on lubatud (vaikimisi F10)"
 
 msgid "General"
 msgstr "Üldine"
 
-#, fuzzy
 msgid "Shortcuts"
-msgstr "_Kiirklahvid:"
+msgstr "Kiirklahvid"
 
 msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
 msgstr "Uue terminali avamisel _kasutatav profiil:"
@@ -643,9 +618,8 @@
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
 msgstr "_Menüüs kuvatavad kooditabelid:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encodings"
-msgstr "_Kooditabel"
+msgstr "Kodeeringud"
 
 msgid "Black on light yellow"
 msgstr "Must helekollasel"
@@ -776,9 +750,8 @@
 msgid "_Profile name:"
 msgstr "Profiili _nimi:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Profile ID:"
-msgstr "Profiilid"
+msgstr "Profiili ID:"
 
 msgid "_Use the system fixed width font"
 msgstr "Kasutatakse süsteemis kirjeldatud _terminali kirjatüüpi"
@@ -843,9 +816,8 @@
 msgid "Title and Command"
 msgstr "Pealkiri ja käsk"
 
-#, fuzzy
 msgid "Text and Background Color"
-msgstr "Terminali taustavärvi valimine"
+msgstr "Teksti- ja taustavärv"
 
 msgid "_Use colors from system theme"
 msgstr "_Kasutatakse süsteemi teema värve"
@@ -1051,7 +1023,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
-msgstr ""
+msgstr "Kiirklahv “%s” on juba seotud tegevusega “%s”"
 
 msgid "_Action"
 msgstr "_Tegevus"
@@ -1335,7 +1307,7 @@
 msgstr "Profiili kustutamine"
 
 msgid "Show"
-msgstr ""
+msgstr "Näita"
 
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Kooditabel"
@@ -1389,7 +1361,6 @@
 msgid "Could not open the address “%s”"
 msgstr "Aadressi „%s“ pole võimalik avada"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GNOME Terminal is free software: you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -1412,14 +1383,12 @@
 "TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
 "Litsentsi."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Terminal.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
 msgstr ""
 "Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos GNOME "
-"Terminaliga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
+"Terminaliga. Kui mitte, siis vaadake <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
 #. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
 #. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
@@ -1463,9 +1432,8 @@
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "_Kaardid"
 
-#, fuzzy
 msgid "New _Profile"
-msgstr "Uus profiil"
+msgstr "Uus _profiil"
 
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "_Salvesta sisu"
@@ -1479,14 +1447,12 @@
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Aseta _failinimed"
 
-#, fuzzy
 msgid "Pre_ferences"
 msgstr "_Eelistused"
 
 #. Search menu
-#, fuzzy
 msgid "_Find…"
-msgstr "Otsi"
+msgstr "_Otsing…"
 
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Otsi _uuesti"
@@ -1607,9 +1573,8 @@
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "Sisu pole võimalik salvestada"
 
-#, fuzzy
 msgid "Save as…"
-msgstr "Salvesta kui..."
+msgstr "Salvesta kui…"
 
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Pealkiri:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]