Re: commit: r3344 - /gnome/master/desktop/libgweather.po2012/9/23  <plaes plaes org>
-"Temperatuuriühik ilmaandmete kuvamisel. Sobivad väärtused on 'kelvin', "
-"'centigrade' ja 'fahrenheit'."
+"Temperatuuriühik ilmaandmete kuvamisel. Sobivad väärtused on "
+"'kelvin' (Kelvini skaala), 'centigrade' (Celsiuse skaala) ja "
+"'fahrenheit' (Farenheiti skaala)."

Norin veel: "Fa*h*renheiti"
(Kuigi mu meelest 'kelvini' ja 'fahrenheiti' järele poleks selgitust vaja olnudki, need võiks vast iseenesest mõistetavad olla -- lihtsalt see va 'centigrade' on ilmselt tõlke sihtrühma suurele osale võõras.)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]