commit: r3343 - /gnome/master/desktop/gucharmap.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 14:14:34 2012
New Revision: 3343

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gucharmap.po

Modified: gnome/master/desktop/gucharmap.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gucharmap.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gucharmap.po [utf-8] Sun Sep 23 14:14:34 2012
@@ -25,14 +25,14 @@
 "Project-Id-Version: Gucharmap MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-01 03:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-01 13:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 10:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-23 14:12+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 msgid "Character Map"
@@ -137,6 +137,69 @@
 
 msgid "Character found."
 msgstr "Märk leitud."
+
+msgid "By _Script"
+msgstr "Tä_hestiku kaupa"
+
+msgid "By _Unicode Block"
+msgstr "_Unikoodi bloki järgi"
+
+msgid "Sho_w only glyphs from this font"
+msgstr "Näita sellest kirjatüübist ainult _glüüfe"
+
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "_Suurenda"
+
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "_Vähenda"
+
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "_Normaalsuurus"
+
+msgid "_Find"
+msgstr "_Otsi"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
+
+msgid "_Close Window"
+msgstr "_Sulge aken"
+
+msgid "_File"
+msgstr "_Fail"
+
+msgid "_Close"
+msgstr "_Sulge"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "Snap _Columns to Power of Two"
+msgstr "Määra veeru _laius kahe astme järgi"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_Otsing"
+
+msgid "Find _Next"
+msgstr "Otsi _järgmine"
+
+msgid "Find _Previous"
+msgstr "Otsi _eelmine"
+
+msgid "_Go"
+msgstr "_Liikumine"
+
+msgid "_Next Character"
+msgstr "_Järgmine märk"
+
+msgid "_Previous Character"
+msgstr "_Eelmine märk"
+
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Sisukord"
 
 msgid "Font"
 msgstr "Kirjatüüp"
@@ -342,8 +405,8 @@
 msgid "GNOME Character Map"
 msgstr "GNOME Märgikaart"
 
-msgid "Based on the Unicode Character Database 6.1.0"
-msgstr "Põhineb Unicode märkide andmebaasi versioonil 6.1.0"
+msgid "Based on the Unicode Character Database 6.2.0"
+msgstr "Põhineb Unicode märkide andmebaasi versioonil 6.2.0"
 
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
@@ -362,54 +425,6 @@
 msgid "Previous Block"
 msgstr "Eelmine blokk"
 
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Search"
-msgstr "_Otsing"
-
-msgid "_Go"
-msgstr "_Liikumine"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "Page _Setup"
-msgstr "Lehekülje _sätted"
-
-msgid "Find _Next"
-msgstr "Otsi _järgmist"
-
-msgid "Find _Previous"
-msgstr "Otsi _eelmist"
-
-msgid "_Next Character"
-msgstr "_Järgmine märk"
-
-msgid "_Previous Character"
-msgstr "_Eelmine märk"
-
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisukord"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-msgid "By _Script"
-msgstr "Tä_hestiku kaupa"
-
-msgid "By _Unicode Block"
-msgstr "_Unikoodi bloki järgi"
-
-msgid "Sho_w only glyphs from this font"
-msgstr "Näita sellest kirjatüübist ainult _glüüfe"
-
-msgid "Snap _Columns to Power of Two"
-msgstr "Määra veeru _laius kahe astme järgi"
-
 #. Text to copy entry + button
 msgid "_Text to copy:"
 msgstr "Kop_eeritav tekst:"
@@ -417,6 +432,13 @@
 msgid "Copy to the clipboard."
 msgstr "Lõikelauale kopeerimine."
 
+msgid "Page _Setup"
+msgstr "Lehekülje _sätted"
+
+#. g_menu_append (G_MENU (model), _("Print Preview"), "win.print-preview");
+msgid "_Print"
+msgstr "_Prindi"
+
 msgid "Font to start with; ex: 'Serif 27'"
 msgstr "Käivitamisel kasutatav kirjatüüp, näiteks: 'Serif 27'"
 
@@ -1115,3 +1137,55 @@
 
 msgid "Yi"
 msgstr "Yi"
+
+msgid "Character map grouping method"
+msgstr "Märgikaardi grupeerimise režiim"
+
+msgid ""
+"This is how the characters in the character map are grouped. The characters "
+"can either be grouped by 'script' or 'block'."
+msgstr ""
+"Selliselt grupeeritakse märgid märgikaardil. Grupeerimise viis võib olla "
+"'script' või 'block'."
+
+msgid "Character map font description"
+msgstr "Märgikaardi kirjastiili kirjeldus"
+
+msgid ""
+"The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default "
+"is the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font "
+"description string like 'Sans 24'."
+msgstr ""
+"Font, mida kasutatakse märgikaardil. Kui väärtus on 'nothing', kasutatakse "
+"süsteemi vaikimisi fonti kaks korda suuremana. Võib kasutada ka fondi "
+"kirjeldust nagu 'Sans 24'."
+
+msgid "Snap number of columns to a power of two"
+msgstr "Määra veergude arv kahe astme järgi"
+
+msgid ""
+"The number of columns in the character map grid is determined by the width "
+"of the window. If this setting is 'true' then the value will be forced to "
+"the nearest power of two."
+msgstr ""
+"Tulpade arv märgikaardi reas sõltub akna laiusest. Kui selle väärtus on "
+"'true', siis peab tulpade arv olema lähim võimalik kahe aste."
+
+msgid "Last selected character"
+msgstr "Viimati valitud märk"
+
+msgid ""
+"This is the last character that was selected in the character map (and will "
+"be selected again when the character map is next started).\n"
+"\n"
+"By default, it is the first letter of the alphabet in the current locale."
+msgstr ""
+"See märk oli märgikaardis viimati valitud (ja on valitud märgikaardi "
+"järgmisel avamisel).\n"
+"\n"
+"Vaikimisi on see praeguse lokaadi esimene täht."
+
+#. The unicode code point of the first letter of the alphabet
+msgctxt "First letter"
+msgid "0x41"
+msgstr "0x41"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]