Re: commit: r3279 - /gnome/master/desktop/metacity.poÜhel kenal päeval, T, 07.08.2012 kell 08:39, kirjutas plaes plaes org:
> Author: mattias
> Date: Tue Aug 7 11:39:54 2012
> New Revision: 3279
> 
> Log:
> Parandused
> 
> Modified:
>   gnome/master/desktop/metacity.po

> msgid "Turn compositing on"
> msgstr "Komposiitmontaaž lubatud"
> @@ -283,7 +282,7 @@
> 
> #, c-format
> msgid "Could not parse font description \"%s\" from GSettings key %s\n"
> -msgstr "Fondi kirjeldust \"%s\" GSettings võtmest %s ei saa töödelda\n"
> +msgstr "Fondi kirjeldust \"%s\" GSettings võtmest %s pole võimalik töödelda\n"

Kas me "font" asemel kirjatüüpi ei kasuta?

> 
> #, c-format
> msgid ""
> 
> _______________________________________________
> gnome-et-list mailing list
> gnome-et-list gnome org
> https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-et-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]